Avukat Ertuğrul Sarı Sayfa Görseli

Sağlık ve İlaç Hukuku

Sağlık ve İlaç Hukuku Ertugrul Sarı

Gerek yerel gerekse uluslararası müvekkillere hizmet veren büromuz, sektörel faaliyetlerden doğan akdi ve idari tüm uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili hizmet vermektedir.

  • İlaç hammaddelerine ilişkin alım-satım sözleşmelerinin ve ilaç üretim-geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması    
  • Gizlilik sözleşmeleri hazırlanması
  • İlaç dağıtım (distribütörlük) sözleşmelerinin hazırlanması
  • Klinik araştırmalara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
  • Sınai Mülkiyet davalarının takibi (daha çok ilaç patentleri ve ilaç markalarından doğan uyuşmazlıklara ilişkin)
  • Tehlikeli atıkların-ambalajların geri dönüşüm sözleşmelerinin hazırlanması
  • İlaç satış ve pazarlama ruhsatlandırmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili danışmalık hizmetleri
  • Farmasotik buluşlara ilişkin patent tescili ve ilaç markalarının başvuruları, tescil süreçlerinin takibi hizmetleri

Müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek vermektedir.